A Point of No Return

Mad House Helsinki: Työpajankatu 2, 00580 Helsinki

A Point of No Return on koreografinen äänikudelma, jossa esiintyjien kollektiivinen muisti purkautuu sanoista sointuihin ja tarinoista abstraktioon.

Teoksen lähtökohtana on kiinnostus oman kuoleman tiedostamiseen sekä abstraktiin ajatteluun; kykyihin, jotka usein mielletään inhmislajin erityisominaisuuksiksi. Työryhmä lähestyy näitä piirteitä tekijöinä, jotka vaikuttavat mm. ihmislajin ekosysteemejä dominoivan roolin, muihin elollisiin ja elottomiin luomiemme suhteiden, kärsimystemme, taiteemme, uskontojemme ja kunnianhimomme taustalla.

Työryhmä: Niemistö, Nyberg & Vahtola