TGF Festivaalipassi 2020
95,00 €
TGF Festivaalipassi 2020
3.6.2020 00.00
Tampere Guitar Festival, Tampere
Kazuhito Yamashita (JAP)
from 12,00 €
Kazuhito Yamashita (JAP)
4.6.2020 19.00
Kangasala-talo, Kangasala
Mateusz Kowalski (POL)
from 16,00 €
Mateusz Kowalski (POL)
5.6.2020 17.00
Pyynikkisali, Tampere
Marcin Dylla (POL)
from 18,00 €
Marcin Dylla (POL)
5.6.2020 19.00
Pyynikkisali, Tampere
Petteri Sariola
28,00 €
Petteri Sariola
5.6.2020 21.00
G Livelab Tampere, Tampere
Guitar Competition: Final
from 11,00 €
Guitar Competition: Final
6.6.2020 13.00
Pyynikkisali, Tampere
Andrzej Wilkus & Ensemble
from 16,00 €
Andrzej Wilkus & Ensemble
6.6.2020 18.00
Kulttuuritalo Laikku, Tampere
Badi Assad (BRA)
28,00 €
Badi Assad (BRA)
6.6.2020 21.00
G Livelab Tampere, Tampere