Talking Landscapes Møn

Talking Landscapes Møn

TALKING LANDSCAPES undersøger vores forhold til hinanden, omverdenen og naturen gennem iscenesatte samtaler i landskabet.

Med samtaler i Liselund Have og ved Klintholm Gods inviterer vi til en undersøgelse af modsætninger i naturen – den æstetisk smukke og menneskeskabte naturhave side om side med vild natur og biodiversitet. I Hårbølle, ved det nedlagte flintindustrianlæg, kigger vi på Møns landskab med det tydelige skifte; engang industri, i dag primært sommerhusidyl. I hvilken retning skal man forny sig? Hvad ønsker det spirende lokalsamfund, hvor den unge generation forlader storbyens dominans? Skal fremtiden planlægges efter vækstparametre eller et andet livssyn i pagt med naturdrømme?

Talking Landscapes inviterer dig til at deltage i tre legende samtaleformater:

Tingenes Råd undersøger, hvad der sker, hvis vi lader dyr, natur og fænomener tale for sig selv i stedet for at sætte mennesket i centrum. Time Loop anskuer aktuelle emner fra fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere råde os til? I Den Umulige Samtale sætter vi farten ned, husker tilbage og tænker fremad sammen.

Program
Liselund Have / Tingenes Råd: Fre. 24. juni kl. 15-18 & 19-22
Klintholm Gods / Time Loop: Lør. 25. juni kl. 13-16 & 17-20

Alle samtaler er på dansk og varer 3 timer inkl. et let måltid til slut.

Læs mere:
www.metropolis.dk/talking-landscapes-moen


Organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater med støtte fra Nordea-fonden